Write to me or s-itechnology@hotmail.com

   
  itechnology
  HOME
 
Mire se erdhet!

         
                                                                                    
 
Vendoseni si Home Page

Information Technology

Teknologjia e informacionit është term me të cilin përfshihen të gjitha teknologjitë që përdoren për krijimin, përpunimin, ruajtjen, transmetimin, këmbimin dhe përdorimin e informacioneve në të gjitha format e saj, siç janë: shënimet e biznesit, konverzacionet gojore, fotografitë, pikturat, prezantimet video dhe format tjera, duke përfshirë edhe ato ende të pa krijuara. Kështu i definuar, ky term më së miri integron elektronikën, telekomunikacionin (telecommunications), informatikën (informatics), Internetin dhe mediumet
 (media).                                                                                                                                                                                                       

 
  Vizitat totale:>> 32444 visitors (77555 hits) ne kete faqe copyright © Sajmir Bajraktari  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=