Write to me or s-itechnology@hotmail.com

   
  itechnology
  IC - Numerike
 

 Digital Integrated Circuits

Qarku i integruar CD4011 eshte shembullim me i mire per te demostruar karakteristikat e qarqeve te integruara numerike. Ajo ka 14 kembe (pin) me pakemtim DIL (Dual In LIne) Kembet e CD4011 jane treguar ne fig 1.4a. E thelluara lart tregon fundin IC dhe kemba e  pare ne numrimin antiorar identifikon pin 1. Pin  7 dhe pin 14 lidhen me burimin e  ushqimit (bateri ose burim i rrymes se vazhduar). Poli '-' eshte i lidhur me pin 7 dhe  '+' eshte i lidhur te pin 14. IC CD4011 ka 4 porta logjike NAND. Ku secila ka dy hyrje dhe nje dalje. Per porten N1 inputet jan pin 1 dhe pin 2 dhe outputi eshte pin 3. Simboli i portes N1 eshte paraqitur ne fig 1.4b. Hyrjet jane A dhe B dhe uotput eshte F. Tensioni i zbatuar nuk eshte eshte me i madh se 16V dhe jo me pak se 5V.

Fig 1.4b paraqet tabelen e vertetsise per porten NAND. Ajo tregon tensionin e daljes
kundrejt tokes per hyrje te ndryshme.Sepse jane vetem dy tensione per secilen kembe dhe  me logjiken 0 kemi tension zero dhe me logjiken 1 kemi tesion sa burimi i ushqimit. Nga tabela e vertetesise shohim se kur te dy hyrjet jane 1 logjik dalja jone eshte zero.
Qarqet logjike kane perdorim te gjere, por perdorimi i tyre kryesor eshte te kompjuterat. Qarku i meposhtem eshte nje shembull per te treguar se si mund te lidhen portat per te ndertuar nje projekt qe ndez nje llambe kur gishti prek siperfaqen touchpad. Llamba fiket pas nje periode kohe e cila percaktohet nga zgjedhja e rezistoreve 470u dhe 2M2.

 
  Vizitat totale:>> 32444 visitors (77530 hits) ne kete faqe copyright © Sajmir Bajraktari  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=