Write to me or s-itechnology@hotmail.com

   
  itechnology
  IC-Linear
 
 
Analog Integrated Circuits

Qarqet e integruara - Analoge

Si hyrje shohim skemen e qarkut te integruar LM386. Ajo ka te gjitha komponentet per nje amplifikator audio. Figura 1.3a tregon shembullin e nje amplifikatori  te ndertuar me qark te integruar i cili mund te perdoret si amplifikator per nje walkman, interphone, cassette player etj. Ajo gjithashtu mund te perdoret edhe si nje qark testues per probleme (troubleshoot).


 Fig. 1.3 Skema e LM386

Sinjlali eshte zbatur tek hyrja joinvertuese (mes pin 3 dhe tokes). Hyrja inveruese 
(pin 2) eshte lidhur me token. Nese nje kondensator 10µF vendohet mes pin 1 dhe pin 8 mund te krijohet nje aplifikim tensioni rreth 200. Nese heqim  kete kapacitor amplifikimi do te jete 20. Nje komponent tjeter i rendesishem ne kete qark eshte  kapacitori 100nF qe eshte vendosur ndermejt pin 6 (e cila eshte e lidhur me + e burimit te ushqimit) dhe tokes. Kapacitori duhet te jete prej qeramike dhe mundesisht  i mbyllur ne qarkun e integruar. Kjo eshte shume praktike kur punojme me qarqe te integruara, vecanerisht kur nuk jane te shfaqura ne diagrama si kapacitor.
 
 
 
 
  Vizitat totale:>> 32444 visitors (77544 hits) ne kete faqe copyright © Sajmir Bajraktari  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=